Školenie vodičov KKV

Autoškola ZARAJA s.r.o. sme akreditovaným školiacim strediskom, oprávneným vykonávať kurzy zrýchlenej, základnej kvalifikácie a pravidelného výcviku vodičov pre skupiny
C, CE, D vrátane ich podskupín, za účelom získania kvalifikačnej karty vodiča, ktorej povinnosť vodičom profesionálom ukladá zákon č. 280/2006 Z. z. o základnej kvalifikácii a pravidelnom výcviku niektorých vodičov v znení neskorších právnych predpisov.

Základná kvalifikácia vodičov
Povinnosť podrobiť sa základnej kvalifikácii majú vodiči, ktorí získali vodičské oprávnenie skupiny
C, CE, D po 10. 09. 2009. Základná kvalifikácia môže byť vykonaná ako riadna alebo zrýchlená.

Kurz riadnej Základnej Kvalifikácii v rozsahu 280 hodín musia absolvovať vodiči mladší ako 21 rokov, ktorí chcú viesť vozidlá skupín
C, CE, D.

Zrýchlený kurz Základnej Kvalifikácii môžu absolvovať vodiči starší ako 21 rokov, ktorí chcú viesť vozidlá skupín
C, CE, D.

Pravidelný výcvik vodičov
Povinnosť podrobiť sa pravidelnému výcviku vodičov v rozsahu 35 hodín sú povinní vodiči, ktorí získali vodičské oprávnenie skupiny
C, CE, D do 10. 09. 2009. Takíto vodiči sú povinní absolvovať pravidelný výcvik najneskôr do 10. 09. 2014. Potvrdenie o pravidelnom výcviku platí vodičovi 5 rokov odo dňa vydania osvedčenia o pravidelnom výcviku.

Cena kurzov  sa stanoví dohodou.
Skontrolujte si, aký kurz potrebujete
o nás | kurzy | cenník | stiahni si | kontakty | galéria | školenie vodičov KKV