Ponúkame výcvik vodičov pre skupiny:

AM - motocykel s objemom motora do 50 cm3, vek min. 15 rokov

A1 - motocykel s objemom motora do 125 cm3 a výkonom do 11 kW, vek min. 16 rokov

A2 - motocykel s výkonom motora do 35 kW, vek min. 18 rokov

A - motocykel s výkonom motora nad 35 kW, vek min. 24 rokov, príp. ste držiteľom skupiny A2 najmenej 2 roky

B - osobný automobil, vek od 17 rokov

T - traktor, vek od 17 rokov

C - nákladný automobil, vek 21 rokov

CE - príves za nákladný automobil

D - autobus

Výcvik vodičov možno ukončiť, ak žiadateľ absolvoval predpísaný počet hodín výučby teórie a praktického výcviku pre príslušnú skupinu vodičského oprávnenia alebo vyššieho počtu ním dohodnutých hodín, najneskoršie však do jedného kalendárneho roka od začatia výcviku.

Kurzy zahajujeme priebežne podľa záujmu. Po individuálnom dohovore je možné zahájiť výučbu a výcvik podľa potreby žiadateľov. Praktické jazdy sa vykonávajú buď po jednej vyučovacej hodine tzn. jazda trvá 45 minút alebo po dvoch vyučovacích hodinách tzn. jedna jazda trvá 90 minút. Jazdy prebiehajú po celý deň ako sa dohodneme s účastníkom. Intenzitu jázd nechávame na vás, ako sa cítite.

Rozšírenie vodičského oprávnenia na skupiny A1 a A2 (motocykle)

Pokiaľ spĺňate podmienku dvojročnej praxe na skupinu motocyklov A1 alebo A2, máte dve možnosti ako rozšíriť vodičské oprávnenie (zo skupiny A1 na A2, z A2 na A). Potrebujete k tomu absolvovať len lekársku prehliadku a vypliniť čestné vyhlásenie o praxi, ktoré si môžete stiahnuť u nás v bubline na stiahnutie.


1. Možnosť - osobitný výcvik
Prihlásite sa do osobitného kurzu v autoškole a absolvujete hodiny teoretickej a praktickej výučby. Po jeho ukončení Vám bude vydané osvedčenie o absolvovaní osobitného výcviku na príslušnú skupinu. Autoškola doručí potrebné doklady na dopravný inšpektorát a vy si bez skúšky vymeníte vodičský preukaz. Za výmenu vodičského preukazu zaplatíte 6,50 €.


2. Možnosť - osobitnou skúškou
V autoškole vykonáte len skúšku z praktickej jazdy (cvičisko a jazda v premávke), testy z pravidiel cestnej premávky sa nerobia. Pred skúškou doporučujeme zaplatiť si kondičné jazdy na príslušnom motocykli na oboznámenie sa s požiadavkami skúšky na cvičisku a v premávke. Za skúšku sa platia kolky 16,50 € a za vydanie vodičského preukazu 6,50 €.
o nás | kurzy | cenník | stiahni si | kontakty | galéria | školenie vodičov KKV